CAREERS

Cơ Hội
Cười mệt nghỉ. Đồng nghiệp chất. Chinh phục khung giờ tối và hàng ngàn thử thách. Bạn đã sẵn sàng gia nhập cùng chúng tôi?
Digital Account Manager | Posted Today

Salary base: competitve

Golden Communication Group is looking for Digital Account Manager.

View this work
Senior Copywriter | Posted Today

Salary base: competitive

Golden Communication Group is looking for Senior Copywriter.

View this work
Digital Media Performance Specialist | Posted Today

Salary base: competitve

Golden Communication Group is looking for Digital Media Performance Specialist.

View this work

Drop us a line

LOADING
lazy