Chiến dịch bán hàng Jupiter Foods

Chiến dịch bán hàng Jupiter Foods

Screen Production

Chiến dịch bán hàng Jupiter Foods

Bối cảnh

Thách thức

Ngân sách hạn chế với thách thức trong việc tối đa hóa kết quả nhận được

Sự thật ngầm hiểu

Cung cấp những hiểu biết sâu về thị trường nông thôn trong việc lập & thực hiện kế hoạch

Giải pháp

Nỗ lực rất lớn trong việc đề nghị những phương tiện truyền thông không truyền thống

Kết quả


Other proud works
Sendo “ Mua sale ở đâu đấy anh”
MV “ Huda - Đậm Tình Miền Trung”
Chung kết Gương Mặt Thân Quen Nhí
LOADING
lazy