Kỷ niệm 35 năm thành lập PROTRADE

Kỷ niệm 35 năm thành lập PROTRADE

Event

Kỷ niệm 35 năm thành lập PROTRADE

Bối cảnh

Sự kiện quan trọng nhất của Protrade nhằm chào mừng 35 năm thành lập

Thách thức

Sự kiện được tổ chức ở Bình Dương và kết hợp trao giải Huân Chương Lao Động tại sự kiện.

Sự thật ngầm hiểu

Giải pháp

Tổ chức các hoạt động giới thiệu các cột mốc quan trọng trong kinh doanh của Protrade và khơi dậy sự tự hào của người tham dự khi đã đóng góp vào sự thành công của Protrade.

Kết quả

Tổ chức thành công sự kiện ý nghĩa và đang nhớ chào mừng 35 năm thành lập Protrade


Other proud works
SẮC ĐẸP HÀNH ĐỘNG - PHRASE 2
SẮC ĐẸP HÀNH ĐỘNG - PHRASE 1
NGỌC DUNG - ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 2018
LOADING
lazy