Mobifone Hội nghị khách hàng

Mobifone Hội nghị khách hàng

Event

Mobifone Hội nghị khách hàng

Bối cảnh

Mỗi năm Mobifone đều tổ chức “Hội Nghị và Gala Dinner” cho khách hàng và các đối tác

Thách thức

Chuỗi event tại 5 tỉnh thành trong vòng 1 tháng cho hơn 1000 người

Sự thật ngầm hiểu

Giải pháp

◼️ Chủ đề “Đêm Ngôi Sao” để thể hiện sự trân trọng đến với tất cả khách hàng và đối tác của Mobifone.

◼️ Kế hoạch chạy cuốn chiếu 5 chương trình hiệu quả tại 5 tỉnh thành trong vòng 1 tháng

Kết quả

◼️ 5 sự kiện thành công với hơn 1300 người tham dự


Other proud works
SẮC ĐẸP HÀNH ĐỘNG - PHRASE 2
SẮC ĐẸP HÀNH ĐỘNG - PHRASE 1
NGỌC DUNG - ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 2018
LOADING
lazy