NGỌC DUNG - ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 2018

NGỌC DUNG - ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 2018

Event

NGỌC DUNG - ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 2018

Bối cảnh

Vẻ đẹp vĩnh cửu là mong muốn của mọi người khi cuộc song trở nên tiên tiến với công nghệ và giải trí, mọi người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến vẻ đẹp của họ, Đại sứ thương hiệu được ra mắt là một cơ hội tốt để nói lên câu chuyện về vẻ đẹp

Thách thức

Làm thế nào để thương hiệu trở nên đáng tin cậy và nổi bật giữa các thương hiệu làm đẹp khác.

Sự thật ngầm hiểu

Giải pháp

Khu vườn làm đẹp được xây lên, là nơi khách hàng mục tiêu được trải nhiệm công nghệ mới và gặp gỡ nhiều người nổi tiếng nói về các chủ đề mà mọi người muốn: Làm đẹp để làm gì?

Kết quả


Other proud works
LOADING
lazy