Ra mắt sản phẩm Castrol PW1 Scooter

Ra mắt sản phẩm Castrol PW1 Scooter

Event

Ra mắt sản phẩm Castrol PW1 Scooter

Bối cảnh

Năm 2016, Castrol Vietnam ra mắt dòng sản phẩm đi đầu cho xe Scooter. Đây là chiến dịch quan trọng nhất trong năm, và Golden Event sẽ tổ chức sự kiện ra mắt trên toàn quốc cho các nhà phân phối.

Thách thức

Tạo ra chương trình ấn tượng với tinh thần của nhà vô địch cho các nhà phân phối sản phẩm mới này.

Sự thật ngầm hiểu

Giải pháp

Ứng dụng công nghệ tân tiến để nâng tầm cho sản phẩm quan trọng nhất của Castrol: trình diễn tương tác với Laser show, Game Tương tác thực tế (AR) và chụp hình

Kết quả

Sự kiện ra mắt thành công với hơn 100 đơn hàng được đặt từ nhà phân phối.


Other proud works
SẮC ĐẸP HÀNH ĐỘNG - PHRASE 2
SẮC ĐẸP HÀNH ĐỘNG - PHRASE 1
NGỌC DUNG - ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 2018
LOADING
lazy