Ra mắt truyền thông Máy tính bảng Samsung S2

Ra mắt truyền thông Máy tính bảng Samsung S2

Event

Ra mắt truyền thông Máy tính bảng Samsung S2

Bối cảnh

Samsung TabS2 là sản phẩm đi đầu của Samsung trên thị trường trong năm 2016. Với lần ra mắt sản phẩm cho Media này, Samsung mong muốn tạo nên một ý tưởng ấn tượng để làm nổi bật Concept “Rise Above”.

Thách thức

Tạo ra ý tưởng khác biệt và bất ngờ để làm ấn tượng giới Media, và “wow” hơn những lần ra mắt của các nhãn hàng khác.

Sự thật ngầm hiểu

Giải pháp

Tạo nên ý tưởng “Cuộc Đua Kỳ Thú” trong nhà cho tất cả các khách mời tham gia và làm nổi bật các tính năng cải tiến của Samsung TabS2

Kết quả

◼️ Gây ấn tượng với 60 đại diện truyền thông bằng concept và các hoạt động mới lạ.

◼️ Với sự lan tỏa rộng trên mạng xã hội, Samsung TabS2 đã có được nhiều giá trị tuyền thông từ sự kiện này.


Other proud works
SẮC ĐẸP HÀNH ĐỘNG - PHRASE 2
SẮC ĐẸP HÀNH ĐỘNG - PHRASE 1
NGỌC DUNG - ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 2018
LOADING
lazy