SẮC ĐẸP HÀNH ĐỘNG - PHRASE 2

SẮC ĐẸP HÀNH ĐỘNG - PHRASE 2

Event

SẮC ĐẸP HÀNH ĐỘNG - PHRASE 2

Bối cảnh

Đây là giai đoạn tiếp theo của chuỗi Vẻ đẹp hành động (Beauty Act) khi chúng tôi khuyến khích phụ nữ tự tin thể hiện vẻ đẹp của mình với thế giới

Thách thức

Làm thế nào để xoá tan nghi ngờ của phụ nữ, phá vỡ rào cản về chăm sóc sắc đẹp

Sự thật ngầm hiểu

Giải pháp

Hành trình thực sụ của những người phụ nữ dám hành động và đấu tranh cho sắc đẹp được đưa ra, đã tác động tới nhiều chị em phụ nữ. Những người có thể là ca sĩ, nữ doanh nhân, diễn viên, thâm chí là bạn

Kết quả


Other proud works
LOADING
lazy