SAM2019

SAM2019

Event

SAM2019

Bối cảnh

Hội nghị thường niên Sanofi là sự kiện lớn nhất của công ty Sanofi tổ chức mỗi năm, đây là hội nghị tổng kết năm và đưa ra chiến lược trong năm tiếp theo với những giải pháp tốt nhất

Thách thức

Làm thế nào để truyền cảm hứng cho 1200 người (Khối đông dương) và đây là câu hỏi lớn

Sự thật ngầm hiểu

Giải pháp

Với nhân vật truyền cảm hứng Samier, với việc điều chỉnh phù hợp và tạo sự hào hứng trong buổi thuyết trình, các hoạt động tương tác…xuyên suốt chương trình tạo nên bầu không khí và động lực cho người đến tham dự.

Kết quả


Other proud works
SẮC ĐẸP HÀNH ĐỘNG - PHRASE 2
SẮC ĐẸP HÀNH ĐỘNG - PHRASE 1
NGỌC DUNG - ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 2018
LOADING
lazy