Top Marketing Strategy Agency Vietnam | Tập đoàn truyền thông hàng đầu Việt Nam

OUR ACHIEVEMENTS
over 2000 projects done
over 50 trophies earned
more than
20 years experience
OUR LATEST NEWS
1/
NHỮNG XU HƯỚNG TRUYỀN THÔNG SAU ĐẠI DỊCH COVID-19
Đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thay đổi lớn trong cách chúng ta làm việc và sinh hoạt . Khoảng một phần tư lực lượng lao động làm việc tại nhà (WFH) và hầu hết tất cả chúng ta phải giao tiếp xã hội tại nhà. Giao tiếp xã hội là một nhu cầu cơ bản của con người, và là phản ứng tự nhiên; trong thời ...
2/
Sáng tạo và hiệu quả
TÓM LƯỢC Có bằng chứng thuyết phục rằng sự sáng tạo là chìa khóa để tăng hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có lo ngại rằng chủ nghĩa ngắn hạn và sự suy giảm khả năng sáng tạo của ‘não phải’ đang tạo ra một cuộc khủng hoảng về hiệu quả sáng tạo. Sự sáng tạo có hiệu quả nhất khi nó đặc biệt, giàu ...
3/
Chúng ta biết gì về thương mại điện tử và social commerce?
TÓM LƯỢC Sự phổ biến của điện thoại thông minh đã thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử và social commerce. Ngày càng nhiều thương hiệu muốn áp dụng phương pháp tiếp cận ‘always on' và cố gắng tạo điều kiện mua hàng trực tuyến liền mạch ở mọi cơ hội, kết nối trực tiếp truyền thông ...
LOADING
lazy