Communication Life | Golden AdGroup

Communication life

Những bài viết độc quyền về truyền thông - quảng cáo từ Golden

Golden Communication Group giới thiệu bộ công cụ ‘Brand purpose’

Bộ công cụ xác định ý nghĩa phát triển của thương hiệu mang lại lợi ích thiết thực cho người dùng và cộng đồng, gia tăng lợi nhuận bền vững.   Bộ công cụ xác định ý nghĩa phát triển của thương hiệu lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam giúp marketers và các doanh nghiệp có chiến lược đúng đắn, mang lại lợi ích thiết thực cho ...
view this work
LOADING
lazy