Communication Life | Golden AdGroup

Communication life

Những bài viết độc quyền về truyền thông - quảng cáo từ Golden

Golden Communication Group và Blueseed Group trở thành đối tác chiến lược ra mắt GoldenBlue network

Ngày 06/10/2020, hai tập đoàn truyền thông: Golden Communication Group và Blueseed Group ký kết hợp tác chiến lược tạo ra hệ sinh thái Digital mang tên GoldenBlue network, đánh dấu sự kết hợp bền chặt giữa hai công ty truyền thông lớn. Không đơn thuần mang ý nghĩa hợp tác phát triển, sự kết hợp này còn là định hướng cho thế hệ Media advertising, tạo hệ sinh ...
view this work
LOADING
lazy